Biếm họa TÁO QUÂN

Hôm nay là ngày ông Táo lên trời, chúng ta cùng xem một số hình ảnh “ở trển”.

Biếm họa TÁO QUÂN

Tải ảnh gốc

Biếm họa TÁO QUÂN

Tải ảnh gốc

Biếm họa TÁO QUÂN

Tải ảnh gốc

Biếm họa TÁO QUÂN

Tải ảnh gốc

Biếm họa TÁO QUÂN

Tải ảnh gốc

Biếm họa TÁO QUÂN

Tải ảnh gốc

Biếm họa TÁO QUÂN

Tải ảnh gốc

Biếm họa TÁO QUÂN

Tải ảnh gốc

You may also like...