Cassie Fire và anh người yêu làm tình


Cassie Fire và anh người yêu làm tình. Cuộc hôn nhân của tôi với rất hạnh phúc. Chúng tôi có rất nhiều niềm vui với nhau. Chúng tôi luôn cười và đùa giỡn với nhau. Anh ấy có thể khiến tôi mỉm cười theo ý muốn. Đáp ứng mọi nhu cầu của tôi: tinh thần, tình cảm, thể chất. Chúng tôi có một cuộc sống tình dục tốt và tích cực, nhưng tôi không thể nói rằng chúng tôi rất hòa hợp với nhau trên giường. Chồng tôi không có vấn đề gì khi cho tôi đập mạnh bất cứ khi nào tôi cần. Nhưng vấn đề của chúng tôi xuất phát từ bản tính phục tùng của anh ấy. Chúng tôi có quan hệ tình dục truyền thống tốt, nhưng thường thì anh ấy không. Muốn tôi lấn át anh ấy. Sự thống trị này vận hành.

You may also like...