Cô em họ tận tình chăm sóc anh họ thay cho người yêu


Cô em họ tận tình chăm sóc anh họ thay cho người yêu. Tôi đã dành thời gian của mình, liếm lên xuống đùi và bụng của cô ấy, nhưng tránh thực sự tiếp xúc với âm hộ của cô ấy. “Aaron… Đừng trêu tôi nữa, chết tiệt…” Cô rên rỉ. Nhiệm vụ của tôi đã thành công; Tôi dùng lưỡi lao vào âm hộ của cô ấy, khiến cô ấy thét lên vì sung sướng và ngạc nhiên. Tôi thỉnh thoảng vuốt nhẹ âm vật của cô ấy bằng đầu lưỡi của mình và thêm ngón tay giữa của tôi vào lối vào của cô ấy. Chẳng bao lâu, ngón tay giữa của tôi đã được nhập vào âm hộ của cô ấy bằng ngón trỏ của tôi, trong khi tôi mút và búng nhẹ âm vật của cô ấy.

You may also like...