Đụ nhau với cô em hàng ngon


Đụ nhau với cô em hàng ngon. Và bây giờ khi cô ấy cảm thấy như đồng hồ sinh học của mình ngừng hoạt động. Điều cô ấy thực sự muốn là có con, trong khi cô ấy vẫn có thể. Nhưng thật không may, không lâu trước khi tôi gặp. Trong chuyến đi đến tôi đã thắt ống dẫn tinh. Sau khi tôi và kết hôn, tôi đã cố gắng nối lại các ‘ống tinh trùng’ nhỏ của mình lại với nhau, nhưng cuộc phẫu thuật không thành công. Và vì vậy ngày nay, tôi chỉ là những khoảng trống. Dù sao đi nữa, và tôi đã thảo luận rất nhiều về nó, và cuối cùng chúng. Tôi quyết định rằng chúng tôi không muốn sử dụng. Tinh trùng của người hiến tặng từ một phòng thí nghiệm nào đó

You may also like...