Gái có chồng thích tìm của lạ


Gái có chồng thích tìm của lạ. Tôi vẫn có thể nghe thấy cô ấy nói với anh ấy, không, không sao, làm ơn hãy xuất tinh vào tôi, làm ơn. Và anh ấy đã làm. Ngay sau khi kết thúc, anh ta lăn ra và đi ra chỗ tôi với cô gái của anh ta. Tôi đứng dậy và đi đến chỗ cô gái của tôi trong phòng ngủ. Khi tôi nằm cạnh cô ấy, cô ấy kéo tôi lên trên người cô ấy. Cô ấy hỏi tôi liệu tôi có nhìn thấy cô ấy không, nếu tôi nhìn cô ấy bị đụ. Tôi đã nói là tôi đã làm. Tôi hỏi nó có cảm thấy tốt không. Cô ấy nói có, nhưng cô ấy muốn tôi trong cô ấy. Vì vậy, tôi đẩy con cặc béo của tôi trong cô ấy.

You may also like...