Ông bá dượng già lợi dụng con gái giải quyết sinh lý


Ông bá dượng già lợi dụng con gái giải quyết sinh lý. Tôi biết tôi đáng lẽ phải phát khiếp, nhưng thực sự tôi đã rất tự hào và thậm chí có thể hơi bị kích thích bởi ý tưởng này hơn bất cứ điều gì khác. Ý tôi là bố tôi nghĩ tôi sexy? Làm sao tôi có thể tức giận vì điều đó? Tôi đã nghĩ rất nhiều về điều đó kể từ đó, về lý do tại sao mọi thứ lại diễn ra theo cách họ đã làm. Tôi chỉ có thể đoán rằng vì bố và tôi thực sự không dành thời gian nào cho nhau kể từ khi tôi mới 12 tuổi, chúng tôi đã đánh mất mối liên kết giữa cha và con gái mà hầu hết các gia đình đều chia sẻ. Chúng tôi đã sống cùng nhau, một mình và khi anh ấy nhìn tôi, tôi không nghĩ anh ấy xem tôi như đứa con gái nhỏ của anh ấy. 

You may also like...