Tình cảm anh em họ của chúng tôi trở nên khăng khít sau lần cãi vã này


Tình cảm anh em họ của chúng tôi trở nên khăng khít sau lần cãi vã này. Được rồi, nhưng bạn cần chắc chắn rằng cô ấy thực sự muốn làm điều đó. Hãy chắc chắn rằng cô ấy không chỉ bịa ra những câu chuyện về việc anh trai cô ấy đùa cợt trước mặt cô ấy và bạn bè của cô ấy để cố gắng gây ấn tượng với bạn ”. gật đầu đồng ý và quay người đi về phía cửa phòng tắm. Cô kéo cửa ra và thò đầu ra ngoài hành lang. hét lên trên hành lang. Đầu của ngoẹo về hướng cửa phòng tắm. Anh ta nghĩ rằng và mời cô ấy đến. Anh ta chỉ nghiêm túc một nửa về việc để Janet đánh anh ta; anh ấy đang cố gắng để khiến em gái mình làm điều đó. Anh không biết rằng 

You may also like...