Truyện Cười – Sau Cánh Gà

Đạo diễn đang cố tạo ra cho được một cảnh hoàng hôn rực rỡ. Hết giờ này sang giờ khác, nguời phụ trách ánh sáng thử đủ mọi màu sắc, vị trí mà vẫn vô vọng. Đột nhiên, đạo diễn thấy được cảnh mình cần.

– Chính nó đấy! – Ông gào lên – Hãy giữ nguyên mọi vị trí như thế!

– Chúng tôi không thể – Một giọng rên rỉ cất lên – Cái rạp chết tiệt này đang cháy…

You may also like...